Ochrona osób i mienia

OCHRONA MIENIA – to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz technicznemu przygotowaniu jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom dotyczącym ochrony mienia.

Naszym atutem jest profesjonalna kadra kierownicza, dyspozycyjna i otwarta na szeroko rozumianą współpracę z kontrahentem.

OCHRONA OSÓB – to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

DORAŹNE ZABEZPIECZENIE MIENIA GRUPAMI INTERWENCYJNYMI

Grupa interwencyjna jest to zespół dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu informacji z systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia udaje się na teren chronionego obiektu w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Grupa interwencyjna może również podjąć interwencję na skutek otrzymania innego sygnału z chronionego obiektu niż system alarmowy np. na wezwanie pracownika ochrony.