Ochrona imprez

Zabezpieczamy imprezy masowe, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz wydarzenia plenerowe. Pracownicy kierowani do ochrony wszelkich imprez mają wymagane kwalifikacje i są odpowiednio wyposażeni, oznakowani i ubrani.

Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc wynosi na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej — nie mniej niż 1000 osób, w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż 300.

Zorganizowanie imprezy – koncertu, festynu czy zawodów – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach ciąży wiele obowiązków zarówno programowych, jak i organizacyjnych. Niezwykle istotne jest przestrzeganie prawa.

Służymy pomocą i doradztwem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno na imprezie masowej jak i na każdej innej nie będącej imprezą masową.